วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

3 ว่าด้วยการการเคลื่อนที่พร้อมอาวุธ


3 ว่าด้วยการการเคลื่อนที่พร้อมอาวุธ

*
ป้องกัน
โจมตี
ตอบโต้
บน
เดินสอดดาบรับบน
เดินฟันบน
ถอยรับ-โต้ บน
ล่าง
เดินสอดดาบรับล่าง
เดินฟันล่าง
ถอยรับ-โต้ ล่าง


3.1 เดินสามขุมรับดาบ (ด้านบน)

- เรียนรู้การป้องกันดาบด้านบนและล่างขณะเคลื่อนที่ในขั้นต้น

จากท่าเตรียม


- คำสั่ง เดิน/ถอย

- เมื่อเดิน ให้ก้าวไปข้างหน้า หนึ่งก้าว โดยวางเท้าลักษณะเดินขุมดังที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้  ในขณะเดินขุม  ให้ยกดาบขึ้นสอดดาบ(รับบน)ตามกระบวนการ  โดยให้ดาบที่อยู่ด้านบนเพื่อรับต้านดาบจากด้านบนนั้นเป็นดาบด้านเดียวกับขาที่อยู่ด้านหลัง  และดาบข้างที่เหน็บเอวอยู่นั้นเป็นดาบข้างเดียวกับขาด้านหน้า
- เมื่อถอย  ให้ก้าวถอยเท้าใดเท้าหนึ่งไปด้านหลัง และทำการสอดดาบเสมือนกับการเดินไปข้างหน้า
- ยังคงเน้นระบบการเดินแบบรางรถไฟเสมอ


3.2 เดินสามขุมรับดาบ (ด้านล่าง)

จากท่าเตรียม

- คำสั่ง เดิน/ถอย

- เมื่อเดิน ให้ก้าวไปข้างหน้า หนึ่งก้าว โดยวางเท้าลักษณะเดินขุมดังที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้  ในขณะเดินขุม  ให้ยกดาบลงสอดดาบ(รับล่าง)ตามกระบวนการ  โดยให้ดาบที่อยู่ด้านหน้าเพื่อรับต้านดาบจากด้านล่างนั้นเป็นดาบด้านเดียวกับขาที่อยู่ด้านหลัง  และดาบข้างที่เหน็บเอวอยู่นั้นเป็นดาบข้างเดียวกับขาด้านหน้า
- เมื่อถอย  ให้ก้าวถอยเท้าใดเท้าหนึ่งไปด้านหลัง และทำการสอดดาบเสมือนกับการเดินไปข้างหน้า
- ยังคงเน้นระบบการเดินแบบรางรถไฟเสมอ2.2 การกลับตัว


- เรียนรู้วิธีการกลับตัวหน้าหลัง  สองรูปแบบ

รูปแบบที่หนึ่ง

จากท่าเดินขุม

- จากท่าเดินขุม  เมื่อเราเดิน เราจะเกิดลักษณะ “เท้าหน้า”  และ  “เท้าหลัง”  ขึ้น
การกลับตัวท่าแรกนี้  เราจะกลับตัวโดยหันไปทางด้านเท้าหลังเท่านั้น โดยการใช้เท้าหน้าเป็นจุดหมุน 
- เมื่อกลับตัวแล้ว เท้ายังวางเป็นขุมเหมือนเดิมรูปแบบที่สอง

จากท่าเดินขุม

- จากท่าเดินขุม  เมื่อเราเดิน เราจะเกิดลักษณะ “เท้าหน้า”  และ  “เท้าหลัง”  ขึ้น
การกลับตัวท่าที่สองนี้  เราจะกลับตัวโดยหันไปทางด้านเท้าหลังเช่นกัน  
โดยแบบที่สองนี้จะใช้เท้าหลังเป็นจุดหมุน 
- เมื่อหมุนกลับตัวแล้ว เท้าหลังจะกลับมาเป็นเท้าหน้า เท้ายังวางเป็นขุมเหมือนเดิมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2 การเคลื่อนที่ ขั้นต้น


2.1 สามขุม – เดิน,ถอย


- เรียนรู้การเดินขุมดาบระดับแรก

จากท่าเตรียม

คำสั่ง “เดิน”  ก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งออกมาวางด้านหน้า

เท้าที่วาง จดวางขุมเป็นมุมสี่เหลี่ยมจตุรัส  ปลายเท้าหน้าชี้ไปด้านหน้า(อาจเฉียงปิดเล็กน้อย)
ปลายเท้าหลังชี้เฉียง 45 องศาออกด้านข้าง  ส้นเท้าหลังเปิดขึ้น
ย่อตัวลงต่ำ น้ำหนักถ่ายลงสองเท้าเท่าๆกัน  ลำตัวตั้งตรง

ในขั้นต้นพยายามให้ไหล่สองข้างขนานไปข้างหน้า

------------------------------------------------


*ระบบการเดินแบบรางรถไฟ
ในการวางเท้า  ให้คิดเสมือนว่าเรายืนอยู่บนรางรถไฟที่ชี้ตรงไปข้างหน้า  
ตำแหน่งวางเท้าจะอยู่บนรางรถไฟตลอด
1.6 การรับเพื่อตีโต้ (ท่ารับโต้)

- เรียนรู้การรับที่กดดันฝ่ายรุก  (ขั้นแรก)

จากท่ารับปกติในการฝึกซ้อมรับดาบ กรณีรับด้วยดาบซ้าย (เหลี่ยมซ้าย)
1.จังหวะรับดาบที่ฟันมาจากด้านบน  ให้พลิกตัวพร้อมย่อตัวลง  พร้อมรับต้านดาบ
2.จังหวะที่ย่อตัวลงและรับดาบ  ให้เงื้อดาบขึ้นพร้อมที่จะฟันตอบโต้
3.หลังจากปะทะดาบแล้วให้ตีโต้กลับ


1.7 การฟันเมื่อตีโต้

- เรียนรู้การรุกที่พร้อมถอนตัว (ขั้นแรก)

จากท่ารับโต้

1.พลิกตัวฟันดาบตามปกติ  แต่เปลี่ยนจากการฟันแนวปกติ  เป็นการฟันลงไปตรงกลางตรงๆ
2.จังหวะฟันครั้งนี้พลิกเหลี่ยมเต็มรูป แต่ไม่ก้าวขาข้างที่ฟัน  ให้ยกเท้าข้างที่ฟันขึ้นมาด้านหลัง  เก็บส้นเท้าขึ้น
3.ดาบข้างที่ไม่ได้ฟัน  เก็บไว้ที่เอวเสมือนท่าเตรียม


วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

1.4 ท่าฟันแยกขั้นพื้นฐาน - เรียนรู้การโจมตีด้วยดาบ สองท่าแรก จากท่าเตรียม 
 คำสั่ง “เงื้อ”  (ขวาเงื้อ)

1.ให้พลิกตัวแทงดาบซ้ายไปด้านหน้าตรงจนสุด เล็งที่ศีรษะของคู่ต้อสู้

2.ในจังหวะที่พลิกตัวแทง ให้ยกดาบขวาในท่าเงื้อเตรียมฟันอยู่ที่เหนือศีรษะ ปลายดาบชี้ไปที่คู่ต่อสู้ 

3.การพลิกตัวนั้น ให้พลิกจนไหล่ซ้าย และไหล่ขวา ทำมุมเป็นเส้นตรงชี้ไปหาคู่ต่อสู้ มุมเข่า และขา จะพลิกตามตัวพอประมาณจากท่าเงื้อ

คำสั่ง ฟัน

1.พลิกลำตัวด้านขวาที่เงื้อดาบอยู่ไปข้างหน้าจนสุด 
จนจนไหล่ซ้ายและไหล่ขวาทำมุมเป็นเส้นตรงชี้ไปหาคู่ต่อสู้  
มุมเท้าและเข่า พลิกตามตัวพอประมาณ

2.ในขณะพลิกตัว  ให้ควงดาบขวาที่เงื้ออยู่บนพื้น ลงไปฟัน เล็งที่แนวสะพายแล่ง 
ฝั่งคอหรือไหล่ด้านซ้าย  เมื่อดาบฟันกระทบเป้าหมาย ให้หยุดดาบในแนวเฉียง ราว 45 องศา 
ดาบหยุดอยู่ที่แนวดาบคุมป้องกันตัว  ไม่ทิ้งปลายดาบลงพื้น

3.ในขณะพลิกตัว  ดาบซ้ายที่แทงไปข้างหน้าจากท่าเงื้อ  ให้ฟันผ่านตัวลงมาคุมขาด้านนอก  
แล้วยกดาบกลับมาอยู่ในท่าเงื้อเตรียมฟันอยู่ที่เหนือศีรษะ  ปลายดาบชี้ไปที่คู่ต่อสู้

*ฐานแรงของการฟันมาจากการพลิกสะโพกครับ


1.5 ท่าฟันล่าง (ฟันเสยขึ้นจากด้านล่าง)


- เรียนรู้การฟันเสยขึ้นจากด้านล่างมุมแรก
- ท่าฟันล่าง  มีแนวฟันเสยขึ้นมาประมาณ 45 องศา  ในขั้นต้นให้เล็งเป้าหมายบริเวณขาท่อนบน,สะโพก,เอว

จากท่าเตรียม สู่ท่าวัดเป้าฟันล่าง

*ท่าวัดเป้าฟันล่าง  ให้พลิกตัวยื่นดาบข้างใดข้างหนึ่งไปแตะที่เป้าหมาย  
หงายมือให้คมดาบหงายขึ้น  แนวฟันเล็งเสยขึ้นประมาณ 45 องศา

คำสั่ง ฟันล่าง-ฟัน

1.พลิกตัวหงายดาบ  ให้ปลายดาบชี้ไปด้านหลัง คมดาบหันลงสู่พื้น

2.พลิกตัวส่งดาบนั้น  ฟันเสยขึ้น  เล็งเป้าหมายบริเวณสะโพก,เอว  
แนวฟันทำมุมประมาณ 45 องศากับคู่ต่อสู้  จากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้ายฃ

3.ดาบอีกเล่ม  เหน็บที่เอวคล้ายท่าเตรียม  แต่ดึงออกมาข้างลำตัวเล็กน้อย  
ปลายดาบชี้ตรงไปหาคู่ต่อสู้

4.ดาบที่ฟันเข้าหาเป้าหมาย  ให้ค้างดาบค้ำเป้าหมายไว้

5.พลิกตัว  ย้อนกลับเข้าสู้กระบวนการข้อแรกอีกครั้ง

6.หากฝึกฝนจนมีทักษะเพียงพอแล้ว  ให้ลดขั้นตอนการพลิกปลายดาบไปด้านหลังออก  

แต่ให้ควงดาบฟันเสยในจังหวะเดียวเลย


วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

1 ว่าด้วยเรื่องพื้นฐานเมื่อผู้เรียนยืนอยู่กับที่

1 ว่าด้วยเรื่องพื้นฐานเมื่อผู้เรียนยืนอยู่กับที่

* ป้องกัน โจมตี ตอบโต้
บน สอดดาบรับบน ฟันบน รับ-โต้ บน
ล่าง สอดดาบรับล่าง ฟันล่าง รับ-โต้ ล่าง1.1 ท่าเตรียมพร้อม


- เรียนรู้ท่ายืนขั้นพื้นฐาน และการรับดาบจากมุมแรก

ยืนปลายเท้าขนานกัน โดยให้ปลายเท้าและเข่าชี้ไปข้างหน้าตรงๆทั้งสองข้าง ย่อขาจนเข่าทำมุมราวๆ 45-60องศา ไม่แบะทั้งเท้าและเข่าทั้งสองข้าง
ยืนลำตัวตั้งตรง (แดะก้นเล็กน้อย) ยืดอกขึ้นตรง ไม่ยกไหล่ ไม่ห่อไหล่ ทิ้งน้ำหนักลงกลางตัว
มือทั้งสองข้างวางไว้ที่เอว ข้อกลางนิ้วชิดใต้กระดูกเชิงกราน ปลายดาบชี้มาข้างหน้า (ชี้เข้าหาลำตัวของคู่ต่อสู้)1.2 สอดดาบ (รับบน)


- เรียนรู้ท่ารับต้านดาบจากด้านบนท่าแรก


จากท่าเตรียม

มือขวายกดาบขึ้นมาต้านดาบคู่ต่อสู้ มืออยู่สูงประมาณหางคิ้วข้างขวา ดาบเฉียงทำมุมประมาณ 30-45 องศา ตั้งศอกเป็นมุมประมาณ 135 องศา มาก-น้อยกว่านั้นตามสรีระร่างกาย ศอกชี้ลงพื้นตรงๆ คือไม่เก็บศอกที่หลังด้ามดาบในขั้นต้น
มือซ้าย อยู่ในท่าเตรียมตามปกติ
คำสั่ง “สอดดาบ”
เริ่มจากกระดกปลายดาบที่เหน็บเอวขึ้นมา แทงปลายดาบเข้ามาด้านในระหว่างตัวของผู้ฝึกกับดาบที่ยกขึ้นมาก่อนหน้านี้ โดยแทงดาบล่าง สอดเข้ามาด้านใน ประมาณครึ่งหนึ่ง(ค่อน เข้ามาใกล้มือ)ของดาบที่ยกอยู่ จนอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับดาบข้างที่ยกอยู่ก่อนแล้ว จึงลดดาบที่ยกอยู่ก่อนลง
-สิ่งที่ต้องระวัง
ขณะสอดดาบ ศีรษะต้องไม่เปิด
ลักษณะของการสอดดาบ เสมือนการชกดาบออกมา ไม่ใช่เหวี่ยงดาบเข้ามาจากด้านข้าง หรือเหวี่ยงมือเข้ามาด้านใน เส้นทางของมือ จากสะโพกท่าจบเป็นเส้นตรง ดาบที่ยกขึ้นมา มีหน้าที่จะต้องต้านดาบผู้สอนที่ฟันลงมาในมุมปกติแรกได้

-----------------------------------------------------------------------------------1.3 สอดดาบ (รับล่าง)
- เรียนรู้ท่ารับต้านดาบจากด้านล่างท่าแรก

จากท่าเตรียม

1.พลิกปลายดาบลงในมุมต้านดาบด้านล่าง ตัวดาบคุมขา ก้มตัวเล็กน้อย ในขั้นต้นยังไม่ต้องพลิกลำตัวแต่ควรย่อตัวมากขึ้นเพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่
2.ทดสอบการรับดาบที่ฟันจากด้านล่าง ซ้ำๆ เพื่อหามุมที่เหมาะสมกับการรับลูกฟันเสยล่าง
-สิ่งที่ต้องระวัง
รับดาบในลักษณะนี้ ต้องระวังในเรื่องมุมที่ไม่ปิดขามากพอ และมุมที่ดาบจะเลยพ้นแนวกันเข้าหาลำตัวหรือศีรษะเรา

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

อุปกรณ์การซ้อมขั้นต้นของดาบไทย

ตอนนี้มาดูอุปกรณ์การฝึกซ้อมชิ้นแรกกันครับ

ในขนบดาบไทยเท่าที่ผมรู้จักมานั้น การที่เราจะเริ่มซ้อมกันด้วยดาบเหล็กเลยนั้นยังถือว่าไม่ควร
จะด้วยค่าใช้จ่ายของดาบเหล็กที่ค่อนข้างสูง อัตราการสึกหรอเสียหายที่ประเมินแล้วจากเริ่มเรียนดาบจนจบหลักสูตร ก็ค่อนข้างมาก เสี่ยงต่ออัตราการบาดเจ็บอันตรายมาก และอีกทั้งยังน้ำหนักมากเกินไปสำหรับผู้ฝึกในขั้นแรกๆ

เราจึงเลือกที่จะใช้วัสดุทดแทนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดาบไม้ หวาย หรืออื่นๆใดที่ให้คุณลักษณะไกล้เคียงกัน
สำหรับส่วนตัวผมนั้น คุ้นเคยดีกับการใช้หวายแทนดาบ และจะใช้ดาบไม้, หวาย, ไปจนกว่าจะมั่นใจแล้วว่ากระบวนการฝึกดาบที่ฝึกไปนั้น จะข่มใจตนเองจนไม่คิดจะใช้ดาบทำร้ายผู้ใดแล้ว จึงจะมาใช้ดาบเหล็กแทน...

ดาบไม้สำหรับการฝึกซ้อม และการจับ(ขั้นต้น)
ปกติจะใช้หวายท่อน ตัดความยาวประมาณ 80cm – 100cm (โดยประมาณ)
การจัดสัดส่วนดาบหวายสำหรับการเรียนดาบครั้งนี้
ให้แบ่งดาบออกเป็น 3 ส่วน โดยเราจับที่รอยต่อของหนึ่งในสามส่วนนั้น แต่ในกรณีที่ดาบไม้(หวายท่อน) เล่มนั้นมีน้ำหนักไม่เท่ากัน ให้จับด้านที่หนักกว่าเพื่อง่ายต่อการฝึกซ้อม
*** ในวิชาดาบไทยที่ผมจะเสนอในหนังสือเล่มนี้นั้น ประเด็นหลักจะอยู่ที่พื้นฐานการโจมตี, การป้องกัน, การตอบโต้, การเคลื่อนที่ขั้นต้น, และลูกไม้บางอย่างเท่านั้น ส่วนหัวใจหลักของการเคลื่อนที่ ไปจนถึงการคุมพื้นที่ การคุมระยะ การคุมจังหวะ การทำลายพื้นที่ ทำลายระยะ ทำลายจังหวะนั้น จะเสนออีกครั้งในภายหลัง***


พร้อมที่จะเรียนดาบกันหรือยังครับ


.
.
.